Elektrofag

Full av energi

Elektrisiteten er en viktig del av vår hverdag og brukes i en rekke sammenhenger, blant annet for transport, oppvarming, belysning, kommunikasjon og kalkulasjoner. Det må fungere til enhver tid. Feil og mangler blir sjelden godt mottatt og vi forventer at de som jobber innen elektrofag vet hva de driver med.
Fleksi leverer kvalifisert personell med DSB godkjenning og oppdatert FSE-kurs levert av NELFO.